Open Universiteit

De Open Universiteit ontwikkelt, verzorgt en bevordert hoogwaardig en innovatief afstandsonderwijs op academisch niveau. Onze cursussen zijn voor zelfstudie ontwikkeld en worden modulair aangeboden. Als student kies je dus zelf wanneer je voor welke cursus inschrijft en waar en wanneer je studeert.

FAQ

Bij de Open Universiteit studeer je op eigen tempo. Zo kan je de studie goed combineren met werk en je privéleven. Je studeert vooral thuis en gaat af en toe naar colleges. Via de online leeromgeving heb je toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges.

De Open Universiteit biedt academische cursussen, bachelor- en masteropleidingen en korte studies aan in afstandsonderwijs. Je vindt ons onderwijsaanbod op Studieaanbod. Een opleiding is opgebouwd uit cursussen. Je studeert volgens een studieschema: een jaarprogramma waarbij elke cursus is ingeroosterd in een kwartiel. Een kwartiel is een cursusblok van tien weken met aansluitend een tentamenweek. Elk jaar bestaat uit vier kwartielen en een zomerstop. Je kan de cursussen uit een bacheloropleiding ook los volgen.

Je studeert in onze online leeromgeving. Inhoudelijke vragen over een cursus stel je telefonisch of per e-mail aan de docent. Mogelijk zijn er online bijeenkomsten of bijeenkomsten in een studiecentrum. Tijdens deze bijeenkomsten gaat de docent inhoudelijk in op de leerstof en bereidt je voor op het tentamen. De bijeenkomsten zijn meestal doordeweeks in de avonduren of op zaterdag. Met vragen over studieaanpak en studieplanning kan je terecht bij de studieadviseur.

Je sluit elke cursus af met een tentamen (examen). Dit kan een schriftelijk tentamen, een computergebaseerd tentamen, een mondeling tentamen, een opdracht of een combinatie van tentamenvormen zijn. Je hebt voor elke cursus binnen de inschrijfduur van 12 maanden drie tentamenkansen. Bij onvoldoende resultaat voor de eerste tentamenkans, kan je het tentamen nog tweemaal herkansen. In de cursusbeschrijving op Studieaanbod en in het opleidingsschema in de studiegids zie je hoe en wanneer de cursus getentamineerd wordt. Zo kan je de studie optimaal plannen. Je legt de tentamens af in het studiecentrum naar eigen keuze of op een andere tentamenlocatie. De tentamenlocatie is afhankelijk van het aantal deelnemers en kan dus per tentamen verschillen.
Om je goed voor te kunnen bereiden zijn er oefententamens beschikbaar. Na het succesvol afronden van een cursus ontvang je een certificaat. Wil je (later) een volledige opleiding volgen, dan kan je de behaalde certificaten inbrengen in een opleiding. Een certificaat kan ook vrijstelling opleveren bij andere universiteiten of hogescholen.

Je studeert individueel wanneer je dat het beste uitkomt binnen onze online leeromgeving. Hier vind je studiemateriaal en heb je contact met medestudenten en docenten. Bij cursussen met een vast startmoment studeer je samen met andere studenten volgens een vast rooster met (online) bijeenkomsten, onder begeleiding van een docent. De docent van de cursus beantwoordt uw vragen over de inhoud van de cursus, studietaak of tentamen.

Wij hebben veel ervaring met het ondersteunen van studenten met een beperking. Omdat de aard en ernst van de handicap verschilt kan je, voor je aan de studie begint, aangepaste voorzieningen aanvragen. Bij de Open Universiteit studeer je op eigen tempo. Zo kan je de studie goed combineren met werk en je privéleven. Je studeert vooral thuis en gaat af en toe naar colleges. Bij enkele cursussen zijn verplichte bijeenkomsten.
De Open Universiteit biedt haar onderwijs voornamelijk online aan. Dat is ideaal om op afstand en op een zelfgekozen tijdstip te kunnen studeren. De toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten, groepsbijeenkomsten en colleges, en het indienen van opdrachten verlopen meestal via onze online leeromgeving. 
Zo kan je meestal ook met een functiebeperking of (chronische) ziekte een universitaire opleiding volgen.

Om te starten met een bachelor- of masteropleiding meld je je via Studieaanbod aan voor de opleiding. Klik op de webpagina van de opleiding op de knop Aanmelden. Hierna log je in op ‘mijnOU’ of maak je een account aan.


Je kan bij het aanmelden ook aangeven of je vrijstellingen in de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding wil aanvragen.
Na het afronden van de aanmelding zie je in ‘mijnOU’ de berichten met informatie over je aanmelding en eventueel over het aanvragen van vrijstelling en/of toelating.


Let op: sommige cursussen beginnen op een vaste startdatum. Meld je voor de deadline aan!

 

Heb je je aangemeld voor een bacheloropleiding, dan kan je direct via het online studiepad aanmelden voor een of meerdere cursussen. Aanmelden voor mastercursussen of cursussen uit een schakelprogramma/premaster via het studiepad is mogelijk ná formele toelating.

Je ziet in het jaarrooster wanneer de cursus start en begeleid wordt. De studieadviseur kan je helpen bij het maken van een studieplanning.
Meld je aan voor een cursus met een variabel startmoment, dan wordt het beschikbare studiemateriaal direct na verwerking van de aanmelding verzonden. De inschrijfduur van 12 maanden gaat 14 dagen na verwerking van de aanmelding lopen. Hou bij je planning wel rekening met de data van begeleidingsbijeenkomsten en de tentamens. Meld je je aan voor een cursus met een vast startmoment (cursus is geprogrammeerd in een kwartiel), dan gaat de inschrijfduur van 12 maanden in op de startdatum van het kwartiel. 
Meld je je voor de adviesdatum aan, dan ontvang je voor de start van de cursus het studiemateriaal en heb je toegang tot de cursussite in de online leeromgeving. Ook kan je (indien van toepassing) op tijd ingedeeld worden in een studiegroep voor de begeleiding. Aanmelden is mogelijk tot één dag voor de start van de cursus.

Het studiemateriaal van een cursus bestaat uit handboeken, artikelen en informatie die je zelfstandig verzamelt. Op de cursuspagina in de online leeromgeving vind je alle voorzieningen en informatie die je nodig hebt om te studeren: leerstof, opdrachten, studeeraanwijzingen, actuele mededelingen en informatie over begeleiding en tentaminering van de cursus. Je ontvangt het studiemateriaal van de Open Universiteit. Alleen als je Rechtswetenschappen studeert, moet je zelf een wettenbundel aanschaffen.
In de cursusbeschrijving op Studieaanbod lees je welk studiemateriaal er bij de cursus wordt gebruikt. Je kan het studiemateriaal bekijken in ons studiecentrum.

Het inschrijvingsgeld wordt aangegeven per studiepunt. Het wettelijke collegegeld per studiepunt (1 EC) is € 65,11.  Elk opgenomen studiepunt komt ongeveer overeen met 25 studie-uren. Studenten zijn het (lagere) wettelijk collegegeld verschuldigd indien ze voldoen aan:

  • de nationaliteitsvereiste (d.w.z. een EU/ EER-nationaliteit of de Surinaamse nationaliteit hebben);
  • én nog geen bachelor- en/of een masteropleiding hebben behaald aan een Nederlandse onderwijsinstelling

Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet zal je het (hogere) instellingscollegegeld moeten betalen van € 107,49 per studiepunt voor bachelorcursussen of € 143,49 per studiepunt voor mastercursussen.

Binnen de inschrijvingsduur van 12 maanden zijn inbegrepen per cursus: drie tentamenkansen, de bij de cursus behorende begeleiding en toegang tot de online leeromgeving. Ook ontvangt u het bijbehorende studiemateriaal en kunt u gebruik maken van de faciliteiten van een studiecentrum.

 

Verlaagd wettelijk collegegeld
De hoogte van het collegegeld kan voor iedereen een financiële drempel zijn. Daarom wordt het collegegeld van eerstejaars studenten gehalveerd voor de eerste twaalf maanden.

De halvering van het eerste jaar collegegeld geldt voor elke student die:

  • in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een door de Nederlandse overheid gefinancierde (bekostigde) universiteit of hogeschool
  • een bacheloropleiding volgt;
  • het wettelijk collegegeld betaalt. 

Als je al een opleiding hebt gevolgd aan een Belgische (Vlaamse) universiteit of hogeschool kom je nog steeds in aanmerking voor de halvering van het collegegeld. 

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel gericht naar kleine en middelgrote ondernemingen. De Vlaamse overheid geeft steun aan ondernemingen die willen investeren in opleiding, advies, kennis en mentorschap. De Open Universiteit is een door de KMO-portefeuille erkende dienstverlener (erkenningsnummer: DV.O102826). 

Meer informatie over KMO-portefeuille vind je op www.kmo-portefeuille.be. Hier vind je ook een duidelijk stappenplan om vlot een subsidieaanvraag in te dienen. Houd rekening met de verschillende deadlines.

Ontdek de campussen

Ontdek UAntwerpen