Geschiedenis

Onze wereld verandert constant en de opleiding geschiedenis van de Universiteit Antwerpen verandert mee. Hier leer je hoe gebeurtenissen elders in de wereld, buiten Europa, onze samenleving beïnvloeden, wat ecologische geschiedenis ons kan vertellen over klimaatverandering en hoe nieuwe media als games ingezet kunnen worden in het geschiedenisonderwijs. Een brede interesse voor mens en maatschappij, een kritische houding en zin voor precisiewerk zijn een must.

Ontdek de opleiding

Video afspelen

Bekijk een open les geschiedenis door prof. dr. Bruno Blondé

Hoorden de Belgen tijdens de Tweede Wereldoorlog wel écht bij de geallieerden? College door Herman Van Goethem, professor Belgische geschiedenis
Waarom is Latijn leren geen tijdverspilling? College door Christian Laes, professor geschiedenis en Latijn

FAQ

 • Naast een overzicht van de verschillende historische periodes van Oudheid tot de Eigentijdse periode, krijg je een reeks ‘methodologische’ vakken waarin je zelf leert historisch onderzoek uit te voeren. Daarin komen onder meer aan bod hoe je zelf bronnen en literatuur zoekt en vindt, hoe je bronnen kan interpreteren en analyseren, hoe je je onderzoeksgegevens synthetiseert en presenteert naar een breder publiek…
 • De opleiding geschiedenis draait voornamelijk om het bijbrengen van historische vaardigheden en attitudes:
  • vaardigheden: zoeken, vinden, analyseren, interpreteren, synthetiseren, presenteren, debatteren;
  • attitudes: nieuwsgierigheid, kritische zin, levenslang leren, autonomie, team work.
 • Er is geen specifieke voorkennis nodig. Absolute voorwaarde is wel dat je graag leest en schrijft. Nederlandse taalvaardigheid is uiteraard zeer belangrijk, maar ook een goede (passieve) kennis van Frans en Engels is noodzakelijk om buitenlandse historische teksten vlot te kunnen lezen en analyseren.
 • Met een diploma secundair onderwijs kan je rechtstreeks inschrijven voor de bacheloropleiding geschiedenis.
 • Ook andere diploma’s of getuigschriften kunnen je toelating geven tot de master. Lees daarom de uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden.
 • UAntwerpen: expertise in politieke geschiedenis en stadsgeschiedenis.
 • Geen specialisatie mogelijk in geschiedenis van de oudheid.
 • Verplicht leertraject niet-westerse geschiedenis: geschiedenis van de islamwereld en geschiedenis van kolonisatie en dekolonisatie: Midden-Afrika en België.
 • Master: drie specialisatieprofielen: politieke geschiedenis, stadsgeschiedenis en cultureel erfgoed.
 • Er is een flexibel traject voor werkstudenten: begeleide zelfstudie is mogelijk, alleen de vakken met groepswerk zijn verplicht om aan deel te nemen.
 • Om je als werkstudent te registreren, dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen.

 

 • In de master geschiedenis kan je een stage publiekgeschiedenis of een stage ‘community service learning’ (120 uren) opnemen, waarin je in de cultuur- of erfgoedsector ervaring opdoet, o.a. bij musea, bibliotheken, erfgoedcellen, enz. Zo kan je al tijdens je studie werkervaring opdoen en een professioneel netwerk uitbouwen.
 • Als master in de geschiedenis heb je kritisch en analytisch leren denken, wat in vele sectoren een troef is. De informatieverwerkingsvaardigheden die je hebt verworven, zorgen ervoor dat je beleidsondersteunend en -bepalend  werk in de overheidssector kan uitvoeren, bv. in het kader van monumentenzorg en erfgoed. Maar ook de diplomatie, het parlement en ministeriële kabinetten behoren tot de mogelijkheden.
 • Je kan tal van functies bekleden in privébedrijven die zich bv. specialiseren in communicatie- en cultuuroverdracht. Je kan bij wetenschappelijke, journalistieke en socioculturele instellingen aan de slag gaan. Misschien is er een job voor je weggelegd in musea, cultuurhuizen, erfgoedcentra, archieven en bibliotheken. Ook het uitgeverijbedrijf is een optie.
 • Met een master in de geschiedenis kan je ook kiezen voor een academische carrière en wetenschappelijk werk en historisch onderzoek verrichten. Zo kan je een belangrijke inhoudelijke en kritisch-reflectieve bijdrage leveren aan het internationale maatschappelijke, historische en socioculturele debat.
 • Wil je je inzichten in het verleden en heden graag delen? Dan is lesgeven in het secundair en hoger onderwijs iets voor jou.

Er komt een tutorsysteem voor alle nieuwe studenten in bachelor 1: van bij het begin van het academiejaar zullen ze in kleine groepjes van 10 onder begeleiding van een docent op gezette tijden samenkomen, los van de lessen, om te spreken over hun studievoortgang en hun sociaal-emotioneel welbevinden. 

Ontdek fragmenten uit het cursusmateriaal

Meer weten?