Een blik binnenin: de praktijkruimtes

We nemen je op deze pagina graag mee op een virtuele rondleiding langs enkele belangrijke praktijklokalen van de opleidingen biochemie en biotechnologie, biomedische wetenschappen, diergeneeskunde en farmaceutische wetenschappen op Campus Drie Eiken. 

Hoewel de campus door het nieuwe coronavirus gesloten is voor studenten, kan je toch een kijkje nemen in laboratoria en lokalen waar je volgend academiejaar misschien les zal krijgen. Veel kijkplezier!

Skills lab dierengeneeskunde

Het Skills Lab of vaardighedenlabo is een verzameling van lokalen waar je als student diergeneeskundige vaardigheden zoals bandageren, palpatie of klinisch onderzoek inoefent met behulp van modellen in een peer- en self-teaching leeromgeving. 

Vanaf het tweede bachelorjaar werk je in het opleidingsonderdeel Skills Lab I met een zelfstudiepakket waarmee je actief aan de slag moet. Je krijgt uiteraard de nodige materialen, begeleiding en feedback aangereikt. 

Aan het vaardighedenlabo is ook een praktisch luik verbonden met echte dieren in onze onderwijsstal De Ark. Vanaf het derde bachelorjaar werk je mee in deze stal en leer je zo om te gaan met verschillende diersoorten. Op deze manier worden je enkele basiscompetenties uit de diergeneeskunde op een zeer praktische manier aangeleerd.

Practicumlokaal fysiologie

In dit oefenlabo beschikken we over 20 state-of-the-art opstellingen om fysiologische experimenten op je eigen lichaam uit te voeren. Je registreert hierbij je eigen data, bijvoorbeeld bloeddruk en spiercontractie, die je dan nadien gaat analyseren in een moderne softwareomgeving (‘blended learning’). De experimenten die je kan uitvoeren zijn afhankelijk van de richting die je kiest en zijn zeer divers: virtuele experimenten rond de werking van het celmembraan, zenuwgeleiding, weergeven van spiercontractie, meten van je longvolume, analyse van de oogbeweging, emoties, reflexbogen of hersenactiviteit en zelfs leugendetectie! Je onderzoekt ook de hartcyclus van een medestudent aan de hand van ‘real time’ echocardiografische beelden en doet een inspanningsproef om je fysische conditie te meten.

Practicumlokaal biochemie

Deze moderne praktijkruimte is ‘the place to be’ voor alle biochemische practica van de Faculteit FBD. Al onze practica zijn erop gericht om je als student zelf de experimenten te laten uitvoeren. Je krijgt zo de kans om je de essentiële labovaardigheden eigen te maken. Naast het nodige basismateriaal beschikken we ook over meer geavanceerde toestellen zodat ook je ook in je masterjaren je praktische opleiding hier kan voortzetten. Je leert dan ook meer complexe experimenten zoals Q-PCR zelfstandig uit te voeren en te analyseren.

Practicumlokaal microbiologie

Het practicumlokaal microbiologie wordt door alle opleidingen van de Faculteit FBD gebruikt. In dit labo worden de zogenaamde ‘natte practica’ gegeven van opleidingsonderdelen als fysiologie en microbiologie. In de speciale laminaire flowkasten of microbiologische veiligheidskasten leer je experimenten doen met potentieel gevaarlijke micro-organismen.

Microscopiezaal TB-gebouw

Deze moderne microscopiezaal met industriële look biedt plaats aan 100 studenten. Projectiemogelijkheden, LCD-schermen en een geluidsinstallatie zorgen ervoor dat iedereen in optimale omstandigheden de lessen kan volgen. Door middel van de docentenmicroscoop en real-time opname kan de lesgever op een eenvoudige manier microscopische preparaten klassikaal bespreken. Je gaat als student tijdens de practica zelf aan de slag met de gebruiksvriendelijke onderwijs-lichtmicroscopen. Ergonomische zitplaatsen, waarvan één aangepast voor rolstoelgebruikers, zorgen ervoor dat je op een comfortabele manier de practica kan uitvoeren.

Deze microscopiezaal wordt voornamelijk gebruikt voor de practica histologie en histopathologie binnen alle opleidingen van de Faculteit FBD en in de opleiding geneeskunde.

Computerklas M-gebouw

In de computerlokalen op de campus worden niet alleen examens afgenomen maar ook data-gerelateerde opleidingsonderdelen gegeven. Kennis van data-mining, data-analyse of biostatistiek wordt steeds belangrijker in het biomedisch en biofarmaceutisch onderzoek. Dergelijke vakken komen in alle opleidingen aan bod. Je zal dus zeker les krijgen in een van onze computerlokalen.

Leeszaal biomedische bibliotheek

In de biomedische bibliotheek op Campus Drie Eiken vind je naast een uitgebreid aanbod aan wetenschappelijke boeken en magazines ook een ruime studeerzaal met anatomische modellen, microscopen en preparaten die je kan uitlenen.