Conservatie-restauratie

Je leert omgaan met de historische waarde(n) van erfgoed en de waarde(n) die de hedendaagse maatschappij aan erfgoed hecht. Je bestudeert de werking van een museum, de erfgoedinstellingen en depots in alle facetten en je ontdekt de mogelijkheden en de beperkingen van een conservatie-restauratie-opdracht. 

Met behulp van humane- en natuurwetenschappelijke technieken leer je de context en opbouw van erfgoed te achterhalen. Je benadert erfgoed vanuit verschillende wetenschappelijke standpunten. Multiculturaliteit, globalisme, stedelijkheid en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke invalshoeken.

Ontdek de opleiding

Video afspelen

Meer weten?

Ontdek de campus

Ontdek UAntwerpen