Studeren combineren met een topsport, kunstenaarsstatuut, als ondernemer of met een functiebeperking

Sommige studenten combineren ondernemen, topsport of kunstenaarschap met studeren. Daarnaast zijn er ook studenten met een functiebeperking die nood hebben aan aanpassingen tijdens de lessen of de examens. Voor al deze situaties bestaan er bijzondere faciliteiten. Deze faciliteiten worden online aangevraagd bij de Dienst Studieadvies en Studentenbegeleiding. 

Hieronder vind je enkele FAQ’s met links naar verdere info, en een chat om jouw persoonlijke vragen te stellen aan onze experten!

FAQ functiebeperking

 • Elke student kan gebruik maken van ondersteuning:
  • studieproblemen: blokken en plannen, uitstellen, presenteren, ba- of masterproef
  • persoonlijke problemen: stress, faalangst, piekeren, zelfvertrouwen, …
  • afstudeerbegeleiding: loopbaanoriëntatie en solliciteren
  • twijfels over je studierichting

Bijzondere faciliteiten zijn aanpassingen aan lessen, examens en infrastructuur.

Bijvoorbeeld:

 • 30% meer examentijd
 • gebruik van een computer voor het afleggen van examens
 • toegang tot lift/parking, …
 • gebruik voorleessoftware sprint
 • extra ondersteuning bij groepswerk
 • het examenlokaal kunnen verlaten

aanvraag via de website, verdere ondersteuning via de zorgcoördinator: contacteer het STIP

 • Er zijn veel aanpassingen mogelijk. Deze zijn op maat van de student. De faculteit beoordeelt of de faciliteiten redelijk zijn op basis van de eindcompetenties, praktische haalbaarheid en verdedigbaarheid t.o.v. medestudenten.
 • Meer informatie? Vraag een gesprek aan met de zorgcoördinator.
 • Faciliteiten vraag je steeds aan via de website. Je doorloopt de digitale intakeprocedure. Hier vind je ook alle informatie hoe de procedure verder zal verlopen.
 • Er zullen je faciliteiten voorgesteld worden. Ben je hiermee akkoord, dan kan je je aanvraag verder digitaal afronden. Heb je extra faciliteiten of ondersteuning nodig? Dan maak je best een afspraak met je zorgcoördinator.
 • Houd rekening met de deadlines!
  • 1e semester: start je aanvraag uiterlijk 2 oktober 2020
  • 2e semester: start je aanvraag uiterlijk 19 februari 2021
  • Bewijsstukken kan je later nog indienen

Voor sommige begeleiding heb je geen bewijsstukken nodig. Elke student kan gebruik maken van deze ondersteuning via de studentenbegeleiders van het STIP

 • Als je faciliteiten nodig hebt, dan heb je bewijsstukken nodig.
 • De voorwaarden voor je bewijsstukken vind je op de website.
 • Ontwerpwetenschappen, Bedrijfswetenschappen & Economie, Sociale Wetenschappen, Antwerp School of Education: Fatima Harrouch
 • Farmaceutische, Biomedische & Diergeneeskundige Wetenschappen, Rechten, Letteren & Wijsbegeerte, Instituut voor Ontwikkelingsbeleid: Maaike Van Hoye
 • Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen, Wetenschappen, Toegepaste Ingenieurswetenschappen, Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling: Sanne Bijnens

FAQ topsporters, kunstenaars

 • Elke student kan gebruik maken van ondersteuning bij:
  • studieproblemen: blokken en plannen, uitstellen, presenteren, ba- of masterproef
  • persoonlijke problemen: stress, faalangst, piekeren, zelfvertrouwen, …
  • afstudeerbegeleiding: loopbaanoriëntatie en solliciteren
  • twijfels over je studierichting

Onder topsportstudenten en kunstenaars verstaan we:

 • Studenten die actief zijn op een topsportniveau binnen een sportclub of sportfederatie. De sportcommissie van de Universiteit Antwerpen beslist over de toekenning van het statuut.

Staaf jouw aanvraag met:

  • Een officieel attest van jouw federatie / club  met de vermelding van het huidige sportniveau. Dit attest moet voorzien zijn van het logo van de federatie / club, contactgegevens van het aanspreekpunt en een handtekening.
  • Jouw trainingsschema (per dag + uur) voor dit academiejaar
  • Jouw competitieschema (dag en plaats) voor dit academiejaar
  • Hoe je aanvraag doen? 
 • Studenten die op een hoog niveau aan kunst- of cultuurbeoefening doen. De Commissie Cultuur van de Universiteit Antwerpen beslist over de toekenning van het statuut.

Staaf jouw aanvraag met:

 • een motivatiebrief
 • portfolio /CV.
 • Hier geef je een overzicht van wat je in het verleden al gedaan hebt MAAR ook een toekomstvisie. Wat verwacht je dit academiejaar? Wat staat er reeds in je agenda genoteerd?
 • Hoe je aanvraag doen? 
 • Faciliteiten vraag je aan via de website. Je doorloopt de digitale intakeprocedure. Hier vind je ook alle informatie hoe de procedure verder zal verlopen.
 • Houd rekening met de deadlines!
  • 1e semester: start je aanvraag uiterlijk 2 oktober 2020
  • 2e semester: start je aanvraag uiterlijk 19 februari 2021
 • Maak via het STIP een afspraak indien je hier vragen over hebt.
 • Je moet elk jaar opnieuw een aanvraag doen om je statuut van topsporter / kunstenaar te hernieuwen
 • Vicky Feremans
 • Eva Goethals

FAQ ondernemers

Het statuut student-ondernemer aan de Universiteit Antwerpen geeft je recht op:

·       Coaching afgestemd op jouw vragen
Deze coaching is gericht op Belgische ondernemingen en gebeurt door experts, verbonden aan de Universiteit Antwerpen, TAKEOFFANTWERP of andere partners van UAntwerpen.
Coaching op maat is beschikbaar over:

·       intellectuele eigendom

·       financiën

·       business modeling

·       kostenbepaling

·       business planning

·       networking, etc.

Alle coachingsessies zijn in het Nederlands. De coaching wordt afgestemd op jouw noden. Onze interne/inhoudelijke coach biedt je coaching op maat na afspraak.

·       Bijzondere faciliteiten
Eénmaal erkend als student-ondernemer kan je bijzondere faciliteiten aanvragen voor onderwijs en/of examens bij de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding.

·       Toegang tot werkplekken, vergaderzalen en deelname aan events
Daarnaast  biedt TAKEOFFANTWERP je toegang tot werkplekken en vergaderruimte en kan je deelnemen aan events op maat van ondernemende studenten. 

Eerst en vooral moet je het statuut bekomen van de Commissie Ondernemerschap via deze link, om daarna zelf een aanvraag te kunnen doen voor bijzondere faciliteiten.

Houd rekening met de deadlines om bijzondere faciliteiten te kunnen bekomen!

   • 1e semester: start je aanvraag uiterlijk 2 oktober 2020
   • 2e semester: start je aanvraag uiterlijk 22 februari 2021
   • je moet GEEN extra bewijsstukken indienen.

Je moet elk academiejaar opnieuw een aanvraag doen om je statuut van ondernemer te hernieuwen. 

 • Verplichte aanwezigheid vervangen door een gelijkwaardig alternatief
 • Examenspreiding

Om deze faciliteiten te bekomen moet de aanvraag steeds gestaafd worden met een bewijs. Aanvragen voor het eerste semester doe je voor 2 oktober 2020 en aanvragen voor het tweede semester doe je voor 22 februari 2021.