Architectuur

Kiezen voor de opleiding architectuur in Antwerpen, is kiezen voor een realistische opleiding: je gebruikt de stad als laboratorium en hebt oog voor de context en realiseerbaarheid van je plannen. Door de unieke samenwerking met het ruimtelijk beleid van de stad wordt elke student tijdens de opleiding bij een reëel onderzoeksproject betrokken. Op die manier is de opleiding pionier in Vlaanderen op het vlak van maatschappelijk ingebed ontwerpend onderzoek.

Ontdek de opleiding

Video afspelen
Video afspelen
Studenten uit het tweede bachelorjaar architectuur maken maquettes van 20e-eeuwse gebouwen op schaal 1:10
Video afspelen
Studenten architectuur maken met beperkte materialen een luifel​
Video afspelen

Justine Van Miegroet over haar eerste semester architectuur aan UAntwerpen

Video afspelen
Tobias Van Hecke vertelt over zijn eerste semester in de opleiding architectuur aan UAntwerpen​
Video afspelen
Architectuurstudenten leren schetsen op 1 semester​

FAQ

Wij zijn een heel realistische opleiding, voeten op de grond: en dat merk je in de opdrachten. Al vanaf het eerste semester gebruik je de stad als laboratorium, je wordt tijdens je opleiding betrokken bij projecten die lopen in de stad. Hierdoor bestudeer je hete hangijzer (verdichting, duurzaamheid, productieve stad, sociale problemen, circulaire economie, …) en zoek je ontwerpmatig naar oplossingen. De stad/stedelijkheid vormt een rode draad in heel de opleiding. Bij ons ontwerp je geen gebouw op zich, je neemt de omgeving (context) mee in je ontwerp. Open ruimte is daarbij net zo belangrijk als bebouwde ruimte. Wij excelleren in het vakmanschap van het ontwerpen.

Het verschil zit hem vooral in de context en de schaal. Voor een architect is de schaal het gebouw in zijn stedelijke of de landschappelijke omgeving. Terwijl een interieurarchitect meestal het interieur van gebouwen of publieke ruimten als vertrekpunt heeft. Architectuur studeren duurt 5 jaar, interieurarchitectuur 4 jaar. Een architect mag – na inschrijving bij de Orde van Architecten en 2 jaar bijkomende stage – zijn handtekening onder plannen zetten en draagt eindverantwoordelijkheid. De programma’s van de opleidingen lopen momenteel behoorlijk gescheiden, het gebouw delen we wel.

Het eerste jaar is oriënterend. Nadien worden thematische modules georganiseerd met andere invalshoeken: cultuur, omgeving, constructie. In elke module komen theorie en praktijk samen. Aan het einde van een module is er steeds een ‘toonmoment’. Dit kan een jury zijn, of het afleveren van een tekening, render, moodboard, presentatie, maquette, beeldmateriaal, paper, publicatie, een analytisch onderzoek… . Daarnaast zijn er in januari en juni examens (mondeling of schriftelijk) voor de theoretische vakken.

Wij verwachten geen specifieke voorkennis. Je moet wel bereid zijn om 5 jaar hard te werken. Een brede interesse (mens, maatschappij, kunst, wetenschap, architectuur, design, technologie, geschiedenis…) en een goede algemene vorming zijn belangrijk. Je moet veel theorie kunnen verwerken en een evenwicht kunnen vinden in het aandeel theorie en praktijk. Attitude is heel belangrijk. Ook ruimtelijk inzicht is belangrijk voor een architect.

Tekenen starten we van nul, maar het tempo ligt hoog. Het is zeker niet de bedoeling dat je de top bereikt. Een creatieve instelling, nieuwsgierigheid en open staan voor nieuwe dingen zijn een must.

Er zijn in de opleiding altijd twee groepen: leerlingen die uit een meer artistieke richting komen en wat onzeker zijn over de theorie, en leerlingen die theoretisch wel wat gewoon zijn maar bijvoorbeeld nog nooit getekend hebben. De opleiding is inderdaad een 2-spoor, en op beide gebieden moet er ingezet kunnen worden. De opleiding verwacht een combinatie van skills die niet voor iedereen evident is. Ontwerpen wordt binnen de opleiding niet gezien als aan vrijblijvende actie, maar bij het ontwerpen wordt er steeds verwezen naar elementen uit de wetenschap, kunst, maatschappij, … . Kennis is een noodzaak om tot creatie te komen

We vinden het erg belangrijk dat ontwerpers de wereld verkennen en een ruim referentiekader opbouwen. Studenten architectuur gaan elk jaar op buitenlandse studiereis. Studenten kunnen elk jaar uit verschillende bestemmingen kiezen (in functie van budget of voorkeur) waar ze naartoe gaan. De prijzen van de studiereizen schommelen tussen de 250 en de 750 euro (er zitten altijd eerder voordelige opties tussen). Studenten gaan met alle jaren samen en maken zelf hun reisgids (1ste jaars doen opzoekingswerk, 2de jaars schrijven over de te bezoeken gebouwen, 3de jaars doen de opmaak in InDesign…). Er zijn ook heel wat erasmusmogelijkheden, ongeveer 1/3 van onze studenten gaat naar het buitenland. Ook ontvangen wij jaarlijks heel wat buitenlandse studenten op onze campus. In de masterstudio’s wordt op die momenten Engels gesproken.

Ontdek fragmenten uit het cursusmateriaal

Een groot deel van je opleiding breng je door in de ontwerpstudio’s.
Ontdek ze allemaal op onze website​.

Meer weten?

Heb je een vraag over inschrijven, op kot gaan, je studie financieren…? Stel ze aan onze algemene diensten!