In 1965 werden de Rijkshandelshogeschool, het UNIVOG en het HIVT samen omgevormd tot het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen, het RUCA. Hoewel onderwijs vanaf 1991 een Vlaamse bevoegdheid werd en de naam daardoor officieel veranderde in het Universitair Centrum Antwerpen, bleef de naam RUCA behouden tot de eenmaking van de Universiteit Antwerpen in 2003.

Vanaf 1973 werkt het RUCA samen met de UFSIA en de UIA. Deze samenwerking zou in 1995 resulteren in de confederale Universiteit Antwerpen, die in 2003 werd omgevormd tot de eengemaakte universiteit met dezelfde naam.

Campus in het park

De gebouwen van het RUCA lagen verspreid in het groen rond het Middelheimpark. Behalve de gebouwen van de voormalige Koloniale Hogeschool aan de Middelheimlaan (nu Campus Middelheim) en het nieuwe gebouwencomplex aan de Groenenborgerlaan (Campus Groenenborger), betrok de nieuwe universiteit in 1965 ook Kasteel Den Brandt aan de Beukenlaan. Tot 1990 was hier het rectoraat gevestigd.

De eerste vrouwelijke rector

Het RUCA was de eerste Vlaamse universiteit met een vrouwelijke rector: Marie De Groodt-Lasseel (1977-1981). In haar bijna veertigjarige bestaan heeft het RUCA nog vijf andere rectoren gehad: Lucien Massart (1965-1977), Gustaaf Van Rompu (1981-1985), Wilfried Dierick (1985-1989), Walter Decleir (1989-2001) en Alain Verschoren (2001-2003).

Studeren

Bij de oprichting bood het RUCA een volledige opleiding Toegepaste Economische wetenschappen aan, zowel kandidaturen als licentiaten. Voor de andere opleidingen konden alleen de kandidaturen worden gevolgd.

De Faculteit van de Wetenschappen werd in 1984 gesplitst in twee faculteiten. De Faculteit Wetenschappen bood voortaan de opleidingen Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie aan, en vanaf 1993 ook de opleidingen Informatica en Bio-ingenieur. Bij de Faculteit Geneeskunde konden de opleidingen Geneeskunde, Farmaceutische Wetenschappen, Diergeneeskunde en Tandheelkunde worden gevolgd. Na een grote brand in 1993 die de volledige infrastructuur van deze laatste opleiding vernielde, werd Tandheelkunde niet meer aangeboden. Ook in 1993 werd de opleiding Biomedische wetenschappen opgestart.

Het College voor Ontwikkelingslanden was een voortzetting van de Universitair Instituut voor Overzeese Gebieden dat in 1961 zijn activiteiten had gestaakt. In dit nieuwe College werd het samengevoegd met de afdeling Internationale Samenwerking van de voormalige Rijkshandelshogeschool.

Tot 1996 bleef ook het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken formeel aan het RUCA verbonden.

Herinneringen

Graag horen wij jouw herinneringen aan het RUCA. Schrijf een reactie via het formulier hieronder.

Foto’s: © Universiteit Antwerpen