Economie in steno

Luister naar Luna

Tekst: Luna Bergmans
Referentie: Universiteitsarchief, 23167

Je moet ze maar eens proberen te begrijpen, de notities die hier voor je liggen. 

Dat is waarschijnlijk niet zo simpel, een deel ervan is namelijk in stenoschrift geschreven. Dat is een schrift waarbij zo snel geschreven kan worden als uitgesproken. Heel vroeger werd het al gebruikt om notities te maken in steen, maar later werd het ook gebruikt om gespreksnotities te maken in allerlei verschillende contexten. En dus ook in de les economie, zoals je hier kan zien. 

Een andere eigenaardigheid is dat er Franstalige, Nederlandstalige en Engelstalige cursussen naast elkaar liggen. De lessen in de Sint-Ignatius Handelshogeschool werden dan ook in verschillende talen gedoceerd. Ook werd er Duits, Engels, Italiaans en Portugees onderwezen.  

Dit komt door het groeiende karakter van de Antwerpse handelseconomie. Deze bloeide op na de vrijmaking van de Schelde in 1863 en door de koloniale handel na de oprichting van de kolonies Congo-Vrijstaat en nadien Belgisch-Congo. Vanwege deze groei was er ook nood aan internationalisering en dus aan een opleiding met veel economie en veel talen.