Sociaal-economische wetenschappen

Heb jij een brede interesse in economie, mens en maatschappij? Ben je leergierig en heb je een kritische houding? Dan is sociaal-economische wetenschappen de ideale opleiding voor jou. 

Sociaal-economische wetenschappen is een studie op het grensgebied van sociologie, recht en economie. Deze multidisciplinaire insteek maakt de opleiding uniek in Vlaanderen.

Ontdek de economische opleidingen van UAntwerpen

Video afspelen

Ontdek de opleiding sociaal-economische wetenschappen

Video afspelen

Bekijk een proefles Inleiding tot de economie, door prof. Jan Bouckaert

Video afspelen

FAQ

Je hebt in je opleiding sociaal-economische wetenschappen verschillende opleidingsonderdelen die ook in de opleiding TEW terugkomen: economische vakken, talen, juridische vakken … Zeker in het eerste jaar zijn er grote overeenkomsten tussen TEW en sociaal-economische wetenschappen.

Dat hangt van jezelf af. 

Als je in je tweede bachelorjaar kiest voor Bedrijfskunde of Economische analyse als zwaartepunt, zijn er veel overeenkomsten. Bovendien kan je, afhankelijk van het programma dat je samenstelt, rechtstreeks instromen in de masteropleiding TEW. Als je Sociologische analyse of Sociaal-economische analyse kiest als zwaartepunt, is dat niet mogelijk en verschilt jouw studieprogramma veel sterker van dat van een student TEW.

Je leest meer over de zwaartepunten op pagina 12 van onze brochure.

In de opleiding sociaal-economische wetenschappen komen heel wat opleidingsdelen voor die ook in sociologie terugkomen: hedendaagse sociologische theorie, samenleving feiten en problemen …

Het verschil tussen de twee is dat sociologie een monodisciplinaire opleiding is en sociaal-economische wetenschappen

een multidisciplinaire opleiding. Met andere woorden: bij sociologie bekijk je maatschappelijke vraagstukken vanuit een

sociologische bril, terwijl je bij SEW dezelfde problemen zowel vanuit het perspectief van de sociologie als van de economie benadert.

Blijk je als SEW-student uiteindelijk toch meer geïnteresseerd in het sociologische perspectief? Dan kan je in de opleiding SEW het zwaartepunt ‘sociologische analyse’ opnemen. Na je academische bacheloropleiding SEW kan je rechtstreeks doorstromen naar de masteropleiding sociologie.

Voor wiskunde is een degelijke basis vereist. Een analytisch en abstract denkvermogen zijn namelijk noodzakelijk doorheen de opleiding. Een minimum van 4u wiskunde in het secundair onderwijs is daarom aangeraden. Volg je een Nederlandse vooropleiding? Dan heb je het best wiskunde van niveau B of D in het secundair onderwijs gevolgd.

Voor de opleiding sociaal-economische wetenschappen kan je deelnemen aan dezelfde (vrijblijvende) ijkingstoets als TEW. Meer info via de website.

Ben je niet zeker over je voorkennis wiskunde? Dan kan je die bijspijkeren dankzij de vele initiatieven die de Universiteit Antwerpen aanbiedt. Ook tijdens je bachelor heb je genoeg de kans om je leerstof te herhalen en te oefenen.

Opleidingsverantwoordelijke Diana De Graeve haalt in de online infosessie op deze pagina enkele manieren aan om je wiskundige voorkennis op voorhand op te frissen.

Ja, je kan een semester op internationale uitwisseling naar meer dan 100 bestemmingen, zowel in je derde bachelorjaar als in de master SEW. Dit wordt sterk aangemoedigd. Iedereen die ‘op Erasmus’ wil gaan, krijgt de kans om dat te doen.

Wil je liever voor een kortere periode naar het buitenland? Dan kan je een summer school volgen. Je hebt verschillende mogelijkheden, zowel in Europa als daarbuiten (USA, India …). Op summer school combineer je lessen met bedrijfsbezoeken en culturele uitstappen.

Ook een buitenlandse stage behoort tot de mogelijkheden.

Opleidingsverantwoordelijke Diana De Graeve toont in de online infosessie op deze pagina enkele foto’s van studenten die dit academiejaar naar het buitenland gingen. In de opleidingsbrochure vind je getuigenissen van studenten die op uitwisseling en summer school gingen op pagina 30 en 31.

Ja. Je kan ervoor kiezen om een stage op te nemen in je studieprogramma. Tijdens de stage draai je vier weken mee met een bedrijf of organisatie. Je analyseert er een sociaal-economisch vraagstuk, waarover je een schriftelijk rapport en een mondelinge presentatie maakt. Tijdens je stage word je begeleid door een docent en iemand uit het bedrijf of organisatie waar je werkt.

De stage telt mee voor 3 credits (studiepunten) in je masteropleiding sociaal-economische wetenschappen. Je leest meer via onze website.

De opleiding sociaal-economische wetenschappen bereidt je voor op een loopbaan in een sector waar je concrete beleidsadviezen formuleert of een onderzoeksopzet uitwerkt dat rekening houdt met de veelzijdigheid van onze samenleving.

Je wordt gezien als de ideale go-between tussen vakgerichte experten en beleidsmakers, of neemt zelf beslissingen die vanuit een brede basiskennis gestoeld zijn op wetenschappelijke expertise.

Je oefent beleidsfuncties uit of werkt als zelfstandig onderzoeker aan universiteiten, bij de overheid of in de privésector.

Beroepsmogelijkheden in de sociale sector of het maatschappelijk-economische middenveld zijn talrijk: vakbonden, mutualiteiten, sociale zekerheidsinstellingen, gezondheidscentra… hebben allemaal nood aan werknemers die onderwerpen niet alleen vanuit louter economisch of sociaal perspectief bekijken maar die breeddenkend zijn en complexe maatschappelijke problemen kunnen aanpakken vanuit een combinatie van economie en sociologie.

Het aantal mogelijkheden is ontzettend groot en hangt voor een groot deel af van je persoonlijke interesse en ambitie. Om die reden werken onze alumni vaak in totaal verschillende functies en bedrijven.

Ontdek fragmenten uit het cursusmateriaal

Meer weten?

Ontdek de opleiding sociaal-economische wetenschappen “behind the scenes” in deze 5 Instagramposts: