Industriële wetenschappen: chemie en biochemie

De lak van je auto? De samenstelling van biodiesel? De technologie voor afvalverwerking? Dat is chemie! 

Studeer industriële wetenschappen: chemie en biochemie en ontwerp industriële processen. Als industrieel ingenieur chemie en biochemie leer je op grote schaal werken met deze (bio)chemische reacties, ontwikkel je de materialen van morgen en werk je aan een milieuvriendelijke en veilige wereld.

Studenten aan het woord

Video afspelen

Oud-student aan het woord

Video afspelen

Bekijk de e-infosessie voor alle toekomstige industrieel ingenieurs.

Video afspelen

Heb je vragen? Chat met een expert van de opleiding.

chat loading...

De lessen gaan door op Campus Groenenborger.

Naar Campus Groenenborger:

          Fiets: een kwartiertje fietsen met eigen fiets vanaf station Antwerpen-Berchem

          Deelfiets Velo: Velostations op Groenenborgerlaan ter hoogte van het Rucaplein, Beukenlaan en Middelheimziekenhuis.

          Meer informatie over bereikbaarheid: www.uantwerpen.be/route

Neem de facultaire infobrochure ter hand (met de tabellen) of bekijk de website van de UAntwerpen.

 

Opleiding

Schakelprogramma

Voorbereidings-programma

Verkorte bachelorprogramma

IW: bouwkunde

 

x

x

IW: elektronica-ICT

x

 

x

IW: elektromechanica

x

x

x

IW: (bio)chemie

x

x

 

 

          Toegang tot schakelprogramma = afhankelijk van de gevolgde professionele opleiding.

          Toegang tot het voorbereidingsprogramma = afhankelijk van de gevolgde academische vooropleiding.

          Toegang tot verkorte bachelorprogramma = afhankelijk van de gevolgde academische of professionele opleiding.

 

Studenten kunnen een afspraak maken met de studietrajectbegeleiders voor meer informatie via de facultaire helpdesk (www.uantwerpen.be/helpdesk > toegepaste ingenieurswetenschappen).

 1.       Via de website van UAntwerpen (www.uantwerpen.be/inschrijven) online aanmelden
 2.       Fysiek aanbieden in Lange St-Annastraat 7 – Antwerpen. Voor nieuw academiejaar: vanaf 1 juli

Bij inschrijving ontvang je een onthaalbrief met alle info over onthaaldag + start academiejaar.

– Belangrijk = de inleidende sessies, gegeven door de facultaire studietrajectbegeleiders: zij beantwoorden je vragen en begeleiden je bij het opstellen van je rooster en alle andere administratieve zaken die in orde moeten zijn voor de start van het academiejaar.

>/= 4u wiskunde per week: moet lukken, hangt er een beetje van af in welke opleiding je zit en de punten die je haalt. Praat zeker met een docent wiskunde hierover. De ijkingstoets (verplicht, maar niet bindend) geeft je ook een beeld van waar je staat. Je raden aan om de voorbereidingscursus wiskunde te volgen als je twijfelt aan je wiskundekennis of als je minder dan vijf uur wiskunde per hebt in je huidige opleiding.

Een jaar voltijds studeren (60stp) kost je ongeveer €950.

Beursstudenten betalen ca. €112. Verwijs door naar de sociale dienst voor een berekening.

Meer info: www.uantwerpen.be/studiegeld of bij de inschrijvingsdienst: Centrale Studentenadministratie.

Bij het begin van je opleiding kies je een minor die je blijft volgen gedurende de rest van de studie.

Minor = een stukje van de opleiding waarin ruimte wordt gemaakt voor andere competenties en verbreding.

 • Bestaat uit 3 studiepunten per semester.
 • Bedrijfskunde: apart opleidingsonderdeel bij elke minor, buiten bij The Company

 

Bachelor 1

Bachelor 2

Bachelor 3

MINOR

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 4

SEM 5

SEM 6

Engels + Bedrijfskunde

Economie

Engels

Bedrijfs-economie

Engels

Recht

Engels

Frans + Bedrijfskunde

Economie

Frans

Bedrijfs-economie

Frans

Recht

Frans

Productontwikkeling + Bedrijfskunde

Economie

Product-ontwikkeling

Bedrijfs-economie

Product-ontwikkeling

Recht

Product-ontwikkeling

Kwaliteit en veiligheid + Bedrijfskunde

Economie

Kwaliteit en veiligheid

Bedrijfs-economie

Kwaliteit en veiligheid

Recht

Kwaliteit en veiligheid

The Company

The Company

The Company

The Company

The Company

The Company

The Company

 

Het doel van deze minor is taalcompetenties aanscherpen, passieve kennis (her)activeren en zelfvertrouwen opbouwen bij het communiceren in de vreemde taal.

Ons grote doel is daadwerkelijk en effectief communiceren in het Frans of het Engels. De lesmomenten zijn vooral oefenmomenten.

Inhoud:

 • Noden/behoeften onderzoeken en vertalen in specificaties.
 • Creatieve oplossingen voor technische problemen bedenken
 • Producten vanuit verschillende invalshoeken observeren + analyseren
 • Rekening houden met bedrijfs- en marktomgeving.

Inhoud:

 • Kwaliteitsmanagement en integrale kwaliteitszorg.
 • Basisbegrippen van veiligheidswetgeving.
 • Preventiestructuren binnen een bedrijf, het globaal preventieplan, aansprakelijkheid, en keuringsorganismen leren.
 • Risicoanalyse maken.

= ondernemerschap en intrapreneurship ontwikkeling

Inhoud:

 1.       (Technisch) product ontwikkelen, gaande van brainstorm tot technische implementatie
 2.       Bedrijfsstructuur opzetten om het te verkopen
 3.       Financieel rendabel resultaat bereiken.
 4.   In masterjaar: CEO, projectleider of communicatiemanager wordenDeelnemen aan de ijkingstoets voor industrieel ingenieurs is verplicht:

Je krijgt een goed beeld van je sterktes en zwaktes.

Blijkt uit je resultaten dat je remediëring nodig hebt om de opleiding goede te starten, dan raden we aan:

          Zelfstudiepakketten: https://www.uantwerpen.be/aandeslag/.

          Voorbereidingscursus wiskunde in september (zie 4. Voorbereidingscursus wiskunde)

 

Wat houdt de verplichting in? Een student die niet deelneemt mag niet inschrijven. Slagen op de ijkingstoets is niet vereist. Indien studenten twijfelen: de ijkingstoetsen van burgerlijk ingenieur, bio ingenieur en die van de wetenschapsopleidingen worden ook als voldoende beschouwd voor inschrijving in onze faculteit.

 

De ijkingstoets vindt plaats op 1 juli 2020 (eerste kans) en op 29 augustus 2020 (tweede kans) op Campus Groenenborger. Inschrijven kan online.

Meer informatie staat op www.ijkingstoets.be en op www.uantwerpen.be/ijkingstoets.

 

De faculteit koppelt een remediëring wiskunde van 12u tijdens het eerste semester aan een slecht resultaat voor het wiskundegedeelte van de toets. Die remediëring bestaat uit het aanbieden van de lessen aan een trager tempo (d.w.z. met meer contacturen).

Meerkeuzevragen over:

          Wiskundevragen, omdat nieuwe studenten vaak ongerust zijn over hun wiskundevoorkennis

          Redeneervragen over een tekstfragment, omdat een goede ingenieur over heel wat meer vaardigheden moet beschikken dan enkel kennis

Enkele dagen na de ijkingstoets krijgen de deelnemers hun resultaten per e-mail toegestuurd.Bestemd voor alle studenten die starten in het eerste bachelorjaar en hun basiskennis wiskunde uit het secundair onderwijs willen bijspijkeren.

1          Waar en wanneer?

          Waar? Campus Groenenborger.

          Wanneer? Gedurende de eerste twee weken van september, van maandag tot vrijdag:

9u00-12u15 en 13u00-15u00 (uren nog onder voorbehoud).

          Wat? 10 sessies + daarna zelfstandige oefeningen onder begeleiding.

2          Inschrijven voor voorbereidingscursus wiskunde

Vooraf inschrijven is verplicht. à Kan vanaf juni t.e.m. begin september via het online inschrijvingsformulier dat beschikbaar zal zijn op de website van UAntwerpen, Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen.

 

          Student ingeschreven bij Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen = €20

          Student ingeschreven bij andere faculteit van UAntwerpen = €30

          Student niet ingeschreven bij een faculteit van UAntwerpen = €60 Ontdek de campus

Ontdek UAntwerpen