Industriële wetenschappen: chemie en biochemie

De lak van je auto? De samenstelling van biodiesel? De technologie voor afvalverwerking? Dat is chemie! 

Studeer industriële wetenschappen: chemie en biochemie en ontwerp industriële processen. Als industrieel ingenieur chemie en biochemie leer je op grote schaal werken met deze (bio)chemische reacties, ontwikkel je de materialen van morgen en werk je aan een milieuvriendelijke en veilige wereld.

Studenten aan het woord

Video afspelen

Oud-student aan het woord

Video afspelen

Bekijk de e-infosessie voor alle toekomstige industrieel ingenieurs.

Video afspelen

Is biodegradatie van plastic door wormen duurzaam? Professor Pieter Billen herhaalt leerstof uit het mastervak Duurzame materialenrecyclage aan de hand van dit voorbeeld.

Video afspelen

FAQ

Rekening houdend met de huidige corona-maatregelen gaan we ervan uit dat practica en lessen in pc-lokalen zullen doorgaan op de campus. Wel in kleinere groepen zodat we de social distancing kunnen respecteren. Waar het nodig en mogelijk is, organiseren we ook lessen op de campus. Als het niet noodzakelijk of mogelijk is, gaan lessen virtueel door.

Alle lessen op locatie gaan door op Campus Groenenborger

De lessen gaan door op Campus Groenenborger.

Vlot naar Campus Groenenborger:

 • Met de fiets: een kwartiertje fietsen vanaf station Antwerpen-Berchem
 • Met een deelfiets van Velo: Velostations op Groenenborgerlaan ter hoogte van het Rucaplein, de Beukenlaan en het Middelheimziekenhuis.
 • Meer informatie www.uantwerpen.be/route

Neem de facultaire infobrochure ter hand (met de tabellen) of bekijk de website van de UAntwerpen.

Je hebt in het secundair best een studierichting met minstens 4u wiskunde per week gevolgd. Natuurlijk hangt je kans op slagen ook af van je studierichting en de punten die je haalt. Praat zeker eens met een docent wiskunde hierover.

De ijkingstoets test je voorkennis en geeft je een goed beeld van waar je staat.

We raden aan om in september de voorbereidende cursus wiskunde te volgen als je twijfelt aan je wiskundekennis of als je minder dan 5 uur wiskunde per week hebt in je huidige opleiding.

Opleiding

Schakelprogramma

Voorbereidings-programma

Verkorte bachelor

IW: bouwkunde

 

x

x

IW: elektronica-ICT

x

 

x

IW: elektromechanica

x

x

x

IW: (bio)chemie

x

x

 

 •  Toegang tot schakelprogramma = afhankelijk van de gevolgde professionele bachelor.
 • Toegang tot het voorbereidingsprogramma = afhankelijk van de gevolgde academische opleiding.
 • Toegang tot de verkorte bachelor = afhankelijk van de gevolgde academische of professionele opleiding.

Maak een afspraak met de studietrajectbegeleiders voor meer informatie via de facultaire helpdesk (www.uantwerpen.be/helpdesk > toegepaste ingenieurswetenschappen).

Via de website van UAntwerpen (uantwerpen.be/inschrijven) online aanmelden

Bij inschrijving ontvang je informatie de start van het academiejaar en over de onthaaldag, je allereerste dag.

Belangrijk = de studietrajectbegeleiders geven inleidende sessies: zij beantwoorden je vragen en begeleiden je bij het opstellen van je collegerooster en alle andere administratieve zaken die in orde moeten zijn voor de start van het academiejaar.

Je betaalt elk academiejaar studiegeld. Een jaar voltijds studeren (60 sp) kost ongeveer 950 euro.

Beursstudenten betalen ongeveer 112 euro.

Meer info vind je op www.uantwerpen.be/studiegeld. Nog vragen hierover? Stel ze aan de medewerkers van de inschrijvingsdienst.

Natuurlijk heb je als student ook andere studiekosten en leefkosten. Meer weten? Vraag het aan de medewerkers van de sociale dienst.

Een minor is een stukje van de opleiding (een pakket van specifieke opleidingsonderdelen) waarin ruimte wordt gemaakt voor andere competenties en verbreding.

Je kiest een minor bij het begin van je opleiding en blijft deze minor volgen gedurende de rest van je opleiding.

Je kan kiezen tussen 5 minors: 

 

Bachelor 1

Bachelor 2

Bachelor 3

MINOR

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 4

SEM 5

SEM 6

Engels + Bedrijfskunde

Economie

Engels

Bedrijfs-economie

Engels

Recht

Engels

Frans + Bedrijfskunde

Economie

Frans

Bedrijfs-economie

Frans

Recht

Frans

Productontwikkeling + Bedrijfskunde

Economie

Product-ontwikkeling

Bedrijfs-economie

Product-ontwikkeling

Recht

Product-ontwikkeling

Kwaliteit en veiligheid + Bedrijfskunde

Economie

Kwaliteit en veiligheid

Bedrijfs-economie

Kwaliteit en veiligheid

Recht

Kwaliteit en veiligheid

The Company

The Company

The Company

The Company

The Company

The Company

The Company

1.1        Minor Engels/Frans

Doel = Taalcompetenties aanscherpen, passieve kennis (her)activeren, zelfvertrouwen op te bouwen bij het communiceren in de vreemde taal.

Ons grote doel is daadwerkelijk en effectief communiceren in het Frans of het Engels. De lesmomenten zijn vooral oefenmomenten.

1.2        Minor Productontwikkeling

Inhoud:

 • Het onderzoeken van noden/behoeften en vertalen in specificaties
 • Creatieve oplossingen voor technische problemen bedenken
 • Producten vanuit verschillende invalshoeken observeren + analyseren
 • Rekening houden met bedrijfs- en marktomgeving.

 

1.3        Minor Kwaliteit en veiligheid

Inhoud:

 • Kwaliteitsmanagement en integrale kwaliteitszorg leren
 • Basisbegrippen van veiligheidswetgeving leren
 • Preventiestructuren binnen een bedrijf, het globaal preventieplan, aansprakelijkheid, en keuringsorganismen leren
 • Risicoanalyse maken

1.4        The Company

= ondernemerschap en intrapreneurship ontwikkeling

Inhoud:

 1. (Technisch) product ontwikkelen, gaande van brainstorm tot technische implementatie
 2. Bedrijfsstructuur opzetten om het te verkopen
 3. Financieel rendabel resultaat bereiken.

In masterjaar: CEO, projectleider of communicatiemanager worden

De ijkingstoets test je voorkennis en vaardigheden, specifiek voor de opleiding die je wil volgen. 

Deelnemen aan de ijkingstoets voor industrieel ingenieurs is pas vanaf 2021 verplicht (de verplichting is wegens coronamaatregelen een jaar opgeschoven), maar wordt wel sterk aangeraden:

De ijkingstoets bestaat uit meerkeuzevragen over:

 • Wiskunde, omdat nieuwe studenten vaak ongerust zijn over hun voorkennis wiskunde
 • Redeneren bij een tekstfragment, omdat een goede ingenieur over vaardigheden moet beschikken, en niet enkel kennis

Enkele dagen na de ijkingstoets krijg je je resultaat per e-mail toegestuurd. Dankzij de ijkingstoets krijg je een goed beeld van je sterktes en zwaktes. Als uit je resultaten blijkt dat je remediëring nodig hebt om de opleiding goed te starten, kan je:

Als startende student kan je je voorkennis wiskunde bijspijkeren via onze voorbereidende cursus wiskunde.

Opgelet: timing van de voorbereidingscursus kan nog veranderen gezien de coronamaatregelen.

 • Waar? Campus Groenenborger
 • Wanneer? Gedurende de eerste twee weken van september, van maandag tot vrijdag
 • Wat? 10 sessies + oefeningen onder begeleiding

Opgelet: de timing van de voorbereidende cursus kan nog veranderen in het licht van de coronamaatregelen.

Vooraf inschrijven is verplicht en kan vanaf 1 juli 2020.

Meer info vind je op deze webpagina

Meer weten?