Fysica / Physics

Je kiest voor fysica omdat je gefascineerd bent door het allerkleinste en het allergrootste. Je bent geboeid door het onderzoek in het CERN of door de elektronenmicroscoop van UAntwerpen. Je wil weten hoe supergeleiders werken of hoe fysica het internet supersnel zal maken! Je wil de wereld kunnen doorgronden en écht begrijpen. en hoe beter je die wereld begrijpt, hoe beter je oplossingen kan bedenken om de problemen aan te pakken. In de coronacrisis zijn de artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners natuurlijk de helden die op de voorgrond treden, maar de technieken waarmee zij de patiënten behandelen, steunen vaak op ontdekkingen in de fysica (radiografie, NMR, EKG, …). En hetzelfde zal nodig zijn voor de klimaatproblematiek. Ook daar kijken we naar fysici om snelle kwantumcomputers te ontwikkelen en nieuwe materialen voor zonnepanelen en batterijen te ontwikkelen waarmee we hopelijk de opwarming kunnen tegengaan.

Annelies De Wael is doctoraatsstudente fysica aan UAntwerpen. Zij geeft je een korte introductie over de bacheloropleiding fysica.

Video afspelen

FAQ

Er is geen voorkennis fysica vereist, wel wiskunde. Voor de opleiding fysica is de voorkennis aan wiskunde erg belangrijk. Bij voorkeur heb je 6 of meer uur per week wiskunde gehad. In de loop van september is er overbruggingsonderwijs voorzien waarbij de belangrijkste wiskunde uit het secundair onderwijs wordt herhaald.

In de eerste bachelor fysica begint het programma met een cursus calculus (Officiële benaming ‘Wiskundige methoden I’), met gedurende 6 weken elke dag 2 uur wiskunde. Dit zijn vooral oefeningen bedoeld om de rekenvaardigheid te verbeteren: nulpunten van functies, afgeleiden, integralen …

Het aantal studenten bij de opleiding fysica is altijd klein, waardoor de studiebegeleiding veel meer op maat gebeurt. Er is een lage drempel tussen de studenten en de professoren en assistenten. Iedere student kan om persoonlijke studiebegeleiding vragen. Iedere eerstejaarsstudent krijgt een peter/meter toegewezen. Dit is een assistent die je opvolgt. In het eerste jaar zijn er ook enkele opvolggesprekken waarin je samen met een team van twee docenten en je peter/meter je vorderingen bespreekt en behulpzaam advies kan krijgen. Er wordt een bepaalde hoeveelheid zelfstudie verwacht, in de vorm van specifieke taken, labo’s, voorbereiding op tussentijdse toetsen. Je kan terecht bij het Monitoraat Wetenschappen voor ondersteuning in fysica, wiskunde en chemie.

Fysica studeren doe je vanuit een passie. Maar ook op de arbeidsmarkt moet je je geen zorgen maken. Fysici kunnen werkelijk overal aan de slag. Benieuwd waar je zoal terecht kan komen met je diploma fysica? Download de brochure over de bachelor en je ontvangt ook de brochure ‘Waar werken fysici?’ met getuigenissen van onze oud-studenten.

Ingenieurswetenschappen is een opleiding tot een beroep (ingenieur) terwijl fysica meer opleidt tot een werkwijze die veel breder inzetbaar is. De opleiding fysica is meer theoretisch en diepgaander. Fysica is een opleiding in fundamentele wetenschappen.

In het eerste jaar slaagt meestal ongeveer 50% van de studenten voor alle vakken. In de volgende jaren ligt dat percentage gevoelig hoger en ligt het dicht bij 100%.

In de bachelors worden in principe alle vakken in het Nederlands gedoceerd en zijn de cursussen in het Nederlands. Handboeken kunnen echter in het Engels zijn en tijdens de bachelorthesis kom je in contact met internationaal onderzoek, waarvoor de voertaal het Engels is. 

In de master zit er veel meer Engels. Er is ook een optie om een Engelstalige master in nanophysics te volgen.

Je kan van richting veranderen.  Als je ondertussen vakken hebt gehaald die ook in de nieuwe opleiding zitten, kan je hiervoor vrijstellingen aanvragen.  Bijvoorbeeld: de fysici volgen Algemene Fysica 1 samen met de richting wiskunde en bij een overstap hoef je dat dan niet opnieuw te doen.

Globaal gezien zijn de bacheloropleidingen gelijkaardig. Voor een gedetailleerde vergelijking moet je de programma’s naast elkaar leggen. In Antwerpen wordt veel aandacht besteed aan practica en persoonlijke begeleiding.

Wat de master betreft zijn het vooral verschillen in zwaartepunten van het onderzoek. In Antwerpen zijn dit vooral vaste stoffysica (bijvoorbeeld nanofysica en supergeleiding), elementaire deeltjesfysica (zoals gravitatiegolven onderzoek), computationele fysica, kwantumfysica, biofysica en medische fysica.

Sterrenkunde staat op het programma in de bachelor. Als je je na je bachelor wil verdiepen in sterrenkunde dan kan je je bijvoorbeeld specialiseren in de richting van de elementaire deeltjes en gravitatiegolven waar je onder andere de Big Bang ontrafelt.

Kijk even op deze pagina, dan zie je het volledige programma.

Neen, er komt voor de hele universiteit contactluw onderwijs. Dat wil zeggen dat er zoveel mogelijk op de campus wordt lesgegeven, en er enkel online gegaan wordt wanneer dit echt nodig is. De opleiding fysica heeft doorgaans een beperkte groep studenten waardoor we iets vaker met de hele groep samen les zullen hebben op de campus dan in veel andere richtingen. Voor laboratoriumwerk, waar normaal veel contact optreedt tussen de studenten, zullen de practicumzalen heringericht worden om deze toch te kunnen laten doorgaan. Er zal onvermijdelijk ook nog een deel online zijn, voornamelijk voor die lessen waar men met andere opleidingen samen zit. De details hiervoor worden momenteel nog uitgewerkt.

Er verandert niets aan de inhoud. Er kan wel eventueel iets veranderen aan de manier van evalueren en, zoals vermeld in het antwoord op vorige vraag, aan de lesvormen.

Je bent blijven werken aan je schoolwerk, dus het is niet zo dat je die maanden niets hebt bijgeleerd. Bovendien is voor de opleiding fysica je inzet en werklust belangrijker dan de voorkennis die je in die 3 à 4 maanden zou hebben opgedaan, omdat we zowel wat fysica als wat wiskunde betreft alles wat je nodig hebt terug aanhalen in de eerste maanden van het academiejaar. Het gaat echter veel sneller dan in het middelbaar.

Het overbruggingsonderwijs in september biedt je overigens de mogelijkheid om je voorkennis extra op te frissen of uit te breiden. Tijdens het eerste jaar van onze opleiding word je bovendien opgevolgd door een mentorteam, dat tijdens een gesprek samen met jou zal nagaan of je voorkennis voldoende is. Indien nodig verwijzen zij je nog door naar extra hulp, zoals bijvoorbeeld het monitoraat. Verder kan je ook met al je twijfels en verwachtingen over de opleiding bij je mentorteam terecht.

Zoals we het nu voorzien zal je als eerstejaarsstudent elke dag ongeveer een halve dag op de campus zijn. Dat is dus zeker voldoende om iedereen te leren kennen. Ook in het online gebeuren zullen er verschillende collaboratieve lesmomenten worden ingebouwd, waarbij je samen met je medestudenten aan een oefening of een taak zal werken.

Enkele van onze huidige studenten laten je proeven van de opleiding fysica aan UAntwerpen.

Video afspelen
Video afspelen

Ontdek fragmenten uit het cursusmateriaal

Meer weten?

Benieuwd waarmee jouw toekomstige docenten bezig zijn? In deze 2 twee voorbeelden wordt hoogstaand onderzoek vertaald naar het brede publiek.

Verken de campus