Chemie / Chemistry

Chemici zijn helden. Ze ontwikkelen de medicijnen van de toekomst, gaan op zoek naar nieuwe energiebronnen, verbeteren computerchips en sporen drugsresten in drinkwater op. Kortom: chemici verbeteren de wereld. Als je moleculen en hun eigenschappen diepgaand begrijpt, kan je zelf nieuwe stoffen maken of oplossingen zoeken voor allerlei problemen. En hoe beter je die wereld begrijpt, hoe beter je oplossingen kan bedenken om de problemen aan te pakken. In de coronacrisis zijn de artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners natuurlijk de helden die op de voorgrond treden, maar de reagentia nodig voor het ontwikkelen van de tests komen oorspronkelijk uit de chemische labo’s. En hetzelfde zal nodig zijn voor de klimaatproblematiek, waar chemici bijvoorbeeld werken aan nieuwe technieken om CO2 om te zetten in nuttige producten.

Kriebelt het? Grijp je kans en word chemicus!

Ontdek de opleiding

Video afspelen

Meer over de bachelor chemie

Video afspelen

Meer over de master chemie

Video afspelen

FAQ chemie

Chemie is overal aanwezig in het dagelijkse leven: voeding, kleding, kunststoffen, brandstoffen, … De moderne chemische technieken zorgen ervoor dat al deze producten kunnen gemaakt worden. Bovendien zorgt de chemie er ook voor dat ze meer comfort en levenskwaliteit bieden, efficiënter functioneren, milieuvriendelijker worden, … 

Er is geen enkele sector die niet verbonden is met de chemische sector; al is het maar het poetsproduct bij jouw thuis in de kast, spaarlampen, de isolatie in de muur, de medicijnen die je koopt bij de apotheker, de batterij in de auto enz. Er zit overal wel een innovatief product in waardoor de chemische sector in elke waardeketen ergens betrokken is.

De opleiding biedt een brede waaier aan mogelijkheden: analytische, organische, materialen, algemene, fysico-chemische, wiskundig-theoretisch, industriële enz.

Je krijgt een grondige opleiding waarmee je later zo goed als alle kanten uit kan: in klassieke jobs zoals in de industrie, het onderzoek of onderwijs (hoger secundair of hoger onderwijs/universiteit). Maar ook de minder klassieke jobs behoren tot de mogelijkheden zoals: wetenschapsjournalistiek, weerman/vrouw, directeur criminalistiek, kapitein bij de brandweer, … 

De opleiding chemie aan de UAntwerpen is persoonlijk. Omdat we met niet zo heel veel zijn, is er een vlot contact met zowel je medestudenten als de lesgevers. Zowel proffen als assistenten zijn vlot bereikbaar. Bovendien sta je er niet alleen voor door de persoonlijke begeleiding onder de vorm van monitoraat, peter-meter-systeem, overbruggingsonderwijs …

De opleiding Chemie is heel veelzijdig omdat alle aspecten van de chemie aan bod komen. Het aanbod aan keuzevakken is bovendien uitgebreid, zodat je zelf kan kiezen voor de vakken die je het meest interesseren en de richting bepalen waarin je verder wil gaan. 

Van bij de start is er heel veel aandacht voor praktische vaardigheden, zowel de basisvaardigheden als de toepassingen uit het dagelijks leven.

Wie Antwerpen zegt, zegt ook chemie; er zijn talrijke Antwerpse bedrijven in “onze achtertuin”. Bovendien is de Antwerpse haven de 2de grootste chemische sector ter wereld. Je zal les krijgen van mensen uit de industrie en op bedrijfsbezoek gaan. Je doet ook een externe stage tijdens je eerste jaar van de masteropleiding. Ook een onderzoeksverblijf in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

Het onderzoek aan de UAntwerpen is sterk uitgebouwd en van internationaal niveau. Studenten nemen hier zelf ook al aan deel tijdens de bachelorproef en de masterthesis.Download hiervoor ook zeker de gratis brochure ‘Waar werken chemici?’, die krijg je bij het downloaden van de bachelorbrochure.

 
Er is zonder twijfel een enorme nood aan chemici!

De mogelijkheden met jouw diploma zijn legio: er zijn de klassieke jobs in de industrie, het onderzoek of het onderwijs maar er zijn ook de minder klassieke jobs zoals: wetenschapsjournalist, criminalistiek, weerman/vrouw, kapitein bij de brandweer.

Binnen de industrie is er de petrochemie, metallurgie, fotochemie, farmaceutische industrie, de voedingssector, cosmetica, …

Onderzoek kan je uitvoeren aan universiteiten, in onderzoek- en ontwikkelingscentra, klinische, private of openbare laboratoria.

Lesgeven kan in het hoger secundair onderwijs of hoger onderwijs (hogeschool of universiteit) en daar heb je de nieuwe educatieve master voor nodig. 

Verder kan je terecht bij overheidsdiensten belast met volksgezondheid, milieu, veiligheid, forensisch onderzoek, …

De opleiding maakt ook de weg vrij voor bijkomende studies zoals MBA, milieu … zodat je de beroepsmogelijkheden nog verder kan uitbreiden.

Bovenal zijn goede inzet en het investeren van tijd en moeite onmisbaar. Een richting wiskunde – wetenschappen is ideaal om de opleiding chemie te starten. Bovendien is een derde graad met minstens 6 u wiskunde een groot voordeel. Voor iedereen zijn er mogelijkheden voor inhaalmanoeuvres/zelfstudie zoals overbruggingsonderwijs, monitoraat wetenschappen, en een groot aanbod aan boeken in de bibliotheek. De cursus chemie zelf start trouwens terug van in het begin maar aan een hoger tempo dan in het middelbaar.

Chemie is een zeer algemene opleiding en in vergelijking met “bio”-georiënteerde richtingen minder specifiek. Het is bovendien een goede keuze voor zowel studenten die direct en beslist voor deze opleiding kiezen als voor studenten die een meer algemene keuze willen maken.

Door het uitgebreide aanbod aan keuzevakken kan zowat iedereen op basis van eigen interesse en/of mogelijkheden zijn of haar zin vinden. De opleiding biedt ook meer tewerkstellingsmogelijkheden dan biochemie. De chemische sector in de Antwerpse regio is voortdurend op zoek naar scheikundigen, meer nog dan naar biochemici.

Die mogelijkheid bestaat maar het gebeurt in de praktijk zeer weinig. Hiervoor moet je een verkorte bachelor volgen. Het programma van die verkorte bachelor is afhankelijk van de vakken die je al behaalde. Doorgaans duurt dit 2 tot 2,5 jaar. Daarna kan je pas het masterprogramma van 2 jaar starten.

Daarom wordt aangeraden om onmiddellijk aan de universiteit te starten als je er aan denkt om (eventueel) later een academische masteropleiding te volgen.

De opleiding chemie is meer fundamenteel gericht en beantwoordt aan de vraag naar inzicht, autonoom, analytisch en vernieuwend denken in diverse toepassingen, daar waar de opleiding industriële wetenschappen: chemie eerder voorbereidt op directe toepassingen en de praktijk.

Als je geboeid bent door wetenschappelijk onderzoek dan zal je meer je gading vinden in een zuivere opleiding chemie.

Hoewel je met beide diploma’s kan beginnen aan de doctoraatsopleiding is dit minder evident voor een master industriële wetenschappen dan voor een master chemie.

Je zal ook in andere functies worden aangenomen als chemicus dan als industrieel ingenieur.

Chemie en industrieel ingenieur chemie zijn complementair, we kijken vanuit een andere hoek naar het probleem maar leren wel elkaars kijk kennen (er zijn vakken die aansluiten bij het ingenieursluik of de brug maken zoals bv. process safety). Een chemist kijkt vanuit de molecule en zo naar het groter geheel. Een ingenieur kijkt naar het proces en de installatie eerder dan naar de molecule, al wordt dat uiteraard ook meegenomen maar minder sterk. Net als de chemist ook het proces en de installatie in rekening brengt.

 Meer info over dit laatste vind je in de gratis brochure ‘Waar werken chemici?’ die je kan downloaden via de website.

De burgerlijk ingenieur is meer technologisch geïnteresseerd terwijl een scheikundige meer kijkt naar de wetenschappelijke achtergrond. Dit kan je illustreren met volgend voorbeeld: er is de vraag om een vloeistof sneller door een buis te laten lopen. De burgerlijk ingenieur zal voorstellen de buis te verbreden terwijl de chemicus zal voorstellen om de viscositeit (stroperigheid) van de vloeistof te verlagen.

Hogere studies zijn nooit een “nine to five” job en de combinatie van hoorcolleges & practica (voorbereiding, verslagen schrijven, …) is zeer pittig. Maar de ervaring is hier heel individueel. Uiteraard moet iedereen de nodige inspanningen leveren.

Voor het vak Computervaardigheden in het eerste jaar is een laptop geen must.
Je hebt toegang tot de PC’s met de nodige software gedurende heel het academiejaar.

Voor de studenten die thuis ook oefeningen willen maken op hun eigen laptop zijn er 2 softwareprogramma’s  die je moet installeren: Excel en Matlab. Deze softwarepaketten zijn gratis te verkrijgen via de UAntwerpen website en voor dit vak niet erg belastend.

Wellicht wel, maar alles zal afhangen van de maatregelen eind september. Sowieso zullen we ervoor zorgen dat de eerstejaars voldoende echte fysieke lessen krijgen. Je zal ook merken dat onze professoren en assistenten vlot bereikbaar zijn voor eventuele vragen, al dan niet online.

Ook de practica zullen er wat anders uitzien; de groepen zullen misschien kleiner zijn en de invulling zal misschien een beetje anders zijn. Zo zal een experiment in het labo misschien eens vervangen worden door een online taak, maar er blijven zeker voldoende practicummomenten over om de nodige vaardigheden te leren en in te oefenen.

Dat is moeilijk te zeggen, dit zal verschillend zijn van persoon tot persoon, maar we zullen er alles aan doen om je hierin te begeleiden. In september is er mogelijkheid om overbruggingsonderwijs te volgen. Hierin zullen we tegemoet komen aan de andere onderwijssituatie van de afgelopen maanden en de gevolgen hiervan. Tijdens het jaar kan je terecht bij het monitoraat, dat sessies organiseert of waar je een afspraak kan maken voor extra uitleg. Zowel het overbruggingsonderwijs als het monitoraat is gratis. Bovendien kan je met vragen steeds terecht bij professoren en assistenten.

Op dit moment denken we na hoe we hieraan tegemoet kunnen komen. We beseffen dat dit, vooral voor eerstejaars, heel belangrijk is. We zullen er dan ook voor zorgen dat jullie voldoende naar de campus kunnen komen. De studenten zullen wekelijks een aantal contactmomenten op de campus krijgen. Mogelijk wordt de groep gesplitst in kleinere groepen om lessen of practica te volgen.

In de opleiding chemie werken we met een peter-/metersysteem. Hierbij krijgt elke student een peter of meter: een doctoraatsstudent die af en toe met jullie zal afspreken en waarbij je terecht kan met vragen en opmerkingen over cursussen, examens, lessen, … Hij of zij is je persoonlijk aanspreekpunt, je komt dus zeker niet alleen te staan!

Ontdek fragmenten uit het cursusmateriaal

Meer weten?

Benieuwd waarmee jouw toekomstige docenten bezig zijn? In dit voorbeeld wordt hoogstaand onderzoek vertaald naar het brede publiek.

Verken de campus